Gadelysfonden

Fondens udlodninger på 30.000 kr. årligt varetages af Koordinationsudvalget for Hornsyld og omegn.

Ansøgningsfristen i 2023 er søndag den 19. november 2023, og det offentliggøres i forbindelse med arrangementet Jul på Brandstationen 1. søndag i advent (Søndag den 3. december 2023) hvilke ansøgninger der tilgodeses.

Ansøgning, beskrivelse og budget fremsendes til Koordinationsudvalgets formand på mailadressen rasmusohansen@hotmail.com

Gadelysfondens formål

Gadelysfonden er forpligtet til at anvende sin kapital, til fremme af lokale formål i Hornsyld & omegn, som f.eks.

• etablering af lokale idrætsfaciliteter

• lokalkulturelle formål

• lokalturisme og bosætning

• forskønnelse af lokalsamfund

• trafiksikkerhedsskabendeforanstaltninger

• halbyggeri

• etablering af belysning på fodboldbaner

• dæmpning af hastighed på veje,

• nye stisystemer,

• sikring af skoleveje

• tilskud til Multi/kulturhuse.

I princippet er det kun ansøgernes fantasi, der sætter grænsen for hvad der kan ansøges om til fremme af lokale formål i Hornsyld & omegn.

I Koordinationsudvalget ser vi frem til jeres ansøgninger.